"Het Flowkompas: de cognitieve onderbouwing van al mijn werk in organisaties..."

Het Flowkompas laat zich binnen enkele minuten uitleggen en is voor iedereen eenvoudig te begrijpen.

Het bestaat uit vier kwadranten die elk symbool staan voor een aspect van een bedrijf of organisatie . Gezamenlijk zijn zij een weergave van het totaal. Om het gemakkelijk te kunnen onthouden stellen wij het ons voor als een windroos met een westen, noorden, zuiden en oosten.
Het westen is het kwadrant van HEBBEN. Hier vinden we alles wat we meetbaar overhouden als positief resultaat van ons werk, zoals geld, producten, winst, rendement, share- en/of stakeholdersvalue, return on investments en kwaliteit.
Het Noorden is het kwadrant van DOEN. Hier plaatsen we alles waar we elkaar ijskoud op af kunnen rekenen zoals wetten, regels, normen (ISO) contracten, procedures, processen en managementinstrumenten.
De meeste bedrijven en organisaties zijn sterk noord-west (we noemen dat ‘buitenkant’) georiënteerd.
Zij weten heel goed wat ze moeten doen (noord)
en welke resultaten ze willen behalen (west).
Bij tegenvallende resultaten wordt er vaak een reorganisatie van de werkwijze (noord) voorgesteld.
Dat is niet altijd even effectief: soms wordt de ene reorganisatie opgevolgd door de andere. Medewerkers raken murw, verliezen hun motivatie en leven in angst dat bij een volgend veranderingsproces hùn baan op het spel zal staan Het Quintessence-kompas staat voor een compleet andere werkwijze. Het gaat uit van de ‘binnenkant’ van de organisatie vertegenwoordigd door de kwadranten Zuid en Oost.
In het Zuiden het kwadrant van VOELEN vinden we de cultuur van de organisatie met o.a. de positieve en negatieve emoties van de medewerkers die in het Quintessence-kompas heel serieus genomen worden. Hier gaat het over collegialiteit, plezier in het werk, saamhorigheid etc., maar ook over conflict, frustratie, angst en weerstand.

Het 4e kwadrant, het Oosten is het kwadrant van ZIJN. Hierin vinden we de essentie van de onderneming, de uitgangspunten, de ondernemersdroom, de missie, de passie, zingeving en bezieling.

In omgekeerde vorm toont het Quintessence-kompas de weg van idee naar product. Een voorbeeld: Er was eens iemand die een faxapparaat bedacht.
Het idee bracht enthousiasme teweeg bij mensen die dit produkt konden maken èn bij de potentiële gebruikers.
Fabrieken werden gebouwd en productielijnen in werking gezet.
Deze produceerden miljoenen faxapparaten en leverden een bijdrage aan het welzijn van de medewerkers, de winst van de fabriek en het bruto nationaal product van het land waar ze vervaardigd werden.
Door de komst van email werd de behoefte aan faxapparaten gering. Producenten van faxapparatuur moesten op zoek naar nieuwe producten om te voorkomen dat zij in hun continuïteit bedreigd zouden worden.
De cyclus van oost door zuid via noord naar west is een constante beweging. Terwijl we onze dromen realiseren is het goed om alweer nieuwe kansen en mogelijkheden te bedenken. Het model is universeel toepasbaar en werkt evengoed bij een multinational als bij een overheidsinstantie en is even bruikbaar bij het kleinbedrijf als bij een individu. Ook een mens laat zich graag leiden door iets wat hem drijft (oost) en wat hij wil delen met anderen (zuid) en uit wil voeren (noord) met een beoogd positief resultaat (west). En ook als mens moeten wij in de 21e eeuw voortdurend open staan voor onze persoonlijke verandering.
Het model helpt ons om steeds alle gebieden in onze aandacht te houden. Ze zijn allemaal even belangrijk. Het is van toepassing op vraagstukken rond leiderschap, strategie, business development, management, medewerker- en klanttevredenheid en coaching. Het brengt de organisatie en haar medewerkers tot de kwintessens, en van daaruit in flow. Aandacht op alle windstreken creëert een verheffende dynamiek die als een windkracht mens en organisatie naar nieuwe hoogten brengt.