Jan Pieter van Lieshout

Dansmeester | Coach | Organisatieadviseur

Welkom op de website van Jan Pieter van Lieshout, dansmeester, coach en organisatie adviseur.

Het onderscheidend meesterschap in de dans is gelegen in het feit dat Jan Pieter mensen in organisaties en bedrijven in beweging zet. Zijn workshops DanceScan en TeamScan brengen hem in vele landen en in tal van organisaties en bedrijven. De door hem verkregen inzichten brengen teams naar een hoger plan van samenwerking doordat hij uitgaat van de positieve kenmerken van het individu en die indringend weet te verwoorden. Het resultaat is er een van hernieuwde inspiratie en een verfriste kijk op elkaar. Na de workshops weten de teamleden elkaar op een positievere manier te zien en te bejegenen. Er ontstaat wederzijds respect en een heldere feedbackloop. Deelnemers worden respectvol beschreven in de beste versie van zichzelf. Dit brengt wat in de Engelse taal empowerment wordt genoemd. Zij ervaren hun persoonlijk leiderschap.

Hoewel de dans in zijn werk als coach slechts zelden wordt gebruikt heeft zijn coachingsaanpak veel gelijkenis met de wijze waarop hij vroeger kampioensparen naar hun successen bracht. Hij zei daar destijds over: “Ik hoef slechts te kijken waar de dans niet stroomt. Die blokkades neem ik weg waardoor een natuurlijke flow ontstaat.” Waar zijn vakmanschap toentertijd werd gestaafd door in Engeland cum laude afgesloten studies en zijn rijke werkervaring is dat ook in zijn ontwikkeling tot executive coach het geval. In de biografie op deze website is te lezen hoe hij zich in dit vak heeft verdiept. Het zal geen verbazing wekken wat hij momenteel over zijn werk als coach zegt: “Ik hoef slechts te kijken waar leven en werk niet stromen. Het zijn meestal onaangename ervaringen uit het verleden en beperkende overtuigingen die daarbij in de weg staan. Onder mijn beleiding herkadert de coachee deze waardoor een natuurlijke flow ontstaat.”

Dezelfde methodiek gebruikt hij als organisatieadviseur. Dit vak leerde hij ‘mit Deutsche Grundlichkeit’ van Heinz Werner Lüders, Dr. Jurgen Zerfelt en Prof. Peter Boos, allen verbonden aan Lüders|Partner, Geselschaft für Internationale Organisations Entwicklung.

Jan Pieter werkt in de Nederlandse, Duitse en Engelse taal en schaaft dagelijks aan zijn vaardigheid in de Franse taal om ook daarin te kunnen werken.

In 2017 viert Jan Pieter zijn gouden vakjubileum met het eerste internationale congres over de maatschappelijke toepasbaarheid van dans dat georganiseerd wordt als een groots evenement waarbij zijn geboortestad ’s-Hertogenbosch het decor zal zijn.

DanceScan

In deze 2 tot 4 uur durende workshop geschikt voor groepen van 5 tot 35 personen neemt Van Lieshout de deelnemers spelenderwijs mee in enkele dansen. Hij onthoudt hierbij de manier van bewegen van elke deelnemer. Vanuit die herinnering scant Jan Pieter van Lieshout één voor één de leden van het team. Daarbij ligt zijn focus bij vragen als: Wat zijn mijn kwaliteiten voor dit team? Hoe blijf ik in mijn kracht? Waar leggen mijn talenten en groeimogelijkheden? Wat motiveert mij? Hoe ga ik om met veranderingsprocessen en welke ondersteuning heb ik daarbij nodig? Vooraf wordt met de opdrachtgever doorgenomen waar de aandacht van de DanceScan moet liggen om een optimaal resultaat te genereren.

Nieuw is de online Masterclass ‘Empathie in de online samenleving’, waarin Jan Pieter op sprankelende wijze uitleg geeft over de werking van de spiegelneuronen en de z.g. ‘witte massa’ in het brein die door bewegen op muziek geactiveerd kunnen worden. De uitleg wordt afgewisseld met zeer eenvoudige oefeningen. De deelnemers ervaren direct het resultaat: online samenwerken alsof men fysiek bij elkaar is.

 

Expertise

Jan Pieter heeft zich gespecialiseerd als:

Coach

Dansemeester

Organisatieadviseur

“Ik help mensen om los te laten wat in het verleden goed was en te vinden en te borgen van datgene wat vanaf vandaag wenselijk of noodzakelijk is”

“Er zijn geen fouten, alleen maar variaties.”

“Ik help bestuurders en directies om te zien waar beweging nodig is om tot een optimaal resultaat te komen.”