Biografie

Biografie Jan Pieter van Lieshout, bruggenbouwer in dans.

Jan Pieter van Lieshout werd geboren als 4e kind (3e zoon) in een ondernemersfamilie. Zijn vader had een Aannemings- en Handelmaatschappij voor de bouw van bruggen, viaducten en andere betonwerken. Ondanks Jan Pieters’ voorliefde voor kunst en cultuur, kwam hij op de H.T.S. terecht en werkte een jaar in het bedrijf van zijn vader. Het bloed kroop echter waar het niet gaan kon: hij wisselde zijn technische studie voor een dansvakopleiding. Na een succesvolle amateur-danscarrière werd hij op 22 jarige leeftijd eigenaar van het befaamde dansinstituut Wim Voeten te ’s-Hertogenbosch. Zijn internationale dansstudies sloot hij cum laude af door het behalen van de titel Highly Commended Fellow of the Imperial Society of Teachers of Dancing (London). Hij vertegenwoordigde Nederland als professional danser op de Europese- en wereldkampioenschappen en trainde menig kampioenspaar.

In 1990 realiseerde hij zijn ultieme dansschoolconcept: het multifunctionele dans- en uitgaanscentrum ‘Voetisch’ te ’s-Hertogenbosch. Naast zijn rol als dansschoolhouder en opleider/examinator voor de vakexamens was hij bestuurslid van diverse organisaties op cultureel- en maatschappelijk gebied. Door zijn pioniersmentaliteit stond hij aan de wieg van diverse vernieuwende organisaties in zijn branche. In 1997 verkocht hij zijn bedrijf.

Na een sabbatical leave, waarin hij de invloed van dans op de emotionele intelligentie van de mens bestudeerde werd hij gecertificeerd als leraar sacrale dansen in Findhorn (Schotland) en als consultant voor de Bar On EQi-test (Emotionele Intelligentie). In 1999 bundelde hij zijn kennis over de dans en de Emotionele Intelligentie in Sensedance.

In dat jaar ontdekte hij zijn gave mensen feedback te geven op basis van hun lichaamstaal en ontwikkelde dat verder onder de naam DanceScan. (in Duitsland onder de naam ScanDance)

Hij gebruikte de educatieve waarde van Sensedance ook bij de jeugd (o.a. met de basisschool bovenbouw workshop ‘Leer elkaar[s] dansen; respect in beweging’ waarin kinderen de multiculturele samenleving ‘aan den lijve’ ervaren. Dit project legde de basis voor de Foundation ‘Dance4WorldPeace’. In 2002 vierde hij zijn zilveren vakjubileum.

In 2003 werd hij gecertificeerd als Professional Business Communicator. In maart 2005 studeerde hij af als Master Business Communication en startte hij zijn coachingspraktijk. Twee maanden daarvoor (januari 2005) rondde hij met goed gevolg de Interne Berater Ausbildung bij Lüders|Partner in Duitsland af, een opleiding geënt op de vele aspecten van organisatieontwikkeling en advisering bij multinationals.

Zijn verdere ontwikkeling verliep via de leiderschapsprogramma’s in Ierland, Frankrijk, Zwitserland en China van Life Initiations (2006/2007/2008/2013) en in Zuid Afrika van de Foundation for Natural Leadership (2010 en opnieuw in 2012). Als FNL facilitator leidde hij Wilderness Leadershipstrails in Umfelosie (Zuid Afrika).

In 2017 vierde hij zijn 40 jarig vakjubileum.

Hij is vaste gastdocent bij de Community of Authentic Leadership and Learning (CALL) en behoort sinds 2021 tot de poule van coaches voor de partners van KPMG. In 2022 geeft hij zijn coachingspraktijk een nieuwe impuls door het volgen van de opleiding tot ‘Effortless Coach’. In datzelfde jaar is hij lid geworden van het Conseil International de la Danse in Parijs ter voorbereiding van het 1e Internationale Congres over de Maatschappelijke Toepasbaarheid van Dans dat hij in 2027 organiseert als markering van zijn gouden vakjubileum.