Coach

"Ik help mensen om los te laten wat in het verleden goed was en te vinden en te borgen van datgene wat vanaf vandaag wenselijk of noodzakelijk is"

Coaching

Het is Jan Pieter aangeboren om mensen te helpen tot het hoogste potentieel te brengen. Dat deed hij als danscoach in het creëren van kampioenen, dat doet hij nu in het vinden en activeren van persoonlijk meesterschap bij zijn coachees.


Personal coach
In korte en effectieve coachingstrajecten van maximaal 5 sessies weet Jan Pieter van Lieshout het hoogst aanwezig potentieel in zijn coachees te vinden. Hij begeleidt hen vervolgens tot het activeren daarvan. Voor Jan Pieter is een coachingstraject geslaagd wanneer de coachee en hijzelf tevreden zijn over het resultaat, en wanneer de coachee ongevraagd feedback ontvangt van derden waaruit blijkt dat de coachingsvraag is opgelost.

Teamcoach
De methode die Jan Pieter van Lieshout voor teamcoaching ontwikkelde werkt langs 2 stadia. Eerst interviewt hij alle betrokkenen. Daarna leidt hij een plenaire bijeenkomst waarin hij de thema's transparant maakt. Veelal is dat al voldoende. Zonodig herhaalt hij deze procedure 2 tot 3 maal om het gewenste resultaat te bereiken. In de eindfase borgt hij het proces door de deelnemers in de ontstane transparantie duurzaam in verbinding te brengen. Vernieuwde, frisse en transparante samenwerking is het resultaat.